P R Z E D S Z K O L E   T O   N A S Z   W S P Ó L N Y   D O M

Kadra przedszkolna

Mirosława Cholewa dyrektor
Małgorzata Wrońska-Dudzik wicedyrektor
Grażyna Bielakowska nauczyciel przedszkola
Marta Kierpiec-Kuchcicka nauczyciel przedszkola
Maria Golczyk nauczyciel przedszkola
Joanna Gutt nauczyciel przedszkola
Barbara Klisiewicz nauczyciel przedszkola
Aneta Cichońska nauczyciel przedszkola
Iwona Limanowska nauczyciel przedszkola
Krystyna Okulewicz nauczyciel przedszkola
Jolanta Kowalczyk nauczyciel logopeda
Pola Dobrzańska nauczyciel gimmastyki korekcyjnej
Jerzy Kozyrski nauczyciel katecheta
Magdalena Bielawna nauczyciel j. angielskiego
 
P R A C O W N I C Y   A D M I N I S T R A C J I   I   O B S Ł U G I
 
Honorata Lisowska samodzielny referent
Danuta Kuropatnicka pomoc nauczyciela
Lidia Lasota woźna
Monika Krzemińska woźna
Ewa Rybczyńska woźna
Marzena Stępień woźna
Grażyna Onyszkiewicz woźna

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.