P R Z E D S Z K O L E   T O   N A S Z   W S P Ó L N Y   D O M

Kadra przedszkolna

Mirosława Cholewa dyrektor
Małgorzata Wrońska-Dudzik wicedyrektor
Grażyna Bielakowska nauczyciel przedszkola
Marta Kierpiec-Kuchcicka nauczyciel przedszkola
Maria Golczyk nauczyciel przedszkola
Joanna Gutt nauczyciel przedszkola
Barbara Klisiewicz nauczyciel przedszkola
Ewa Kular-Michaluk nauczyciel przedszkola
Iwona Limanowska nauczyciel przedszkola
Krystyna Okulewicz nauczyciel przedszkola
Jolanta Kowalczyk nauczyciel logopeda
Karolina Białowąs nauczyciel gimmastyki korekcyjnej
Jerzy Kozyrski nauczyciel katecheta
 
P R A C O W N I C Y   A D M I N I S T R A C J I   I   O B S Ł U G I
 
Honorata Lisowska starszy intendent
Patrycja Żebrowska pomoc administracyjna
Danuta Kuropatnicka pomoc nauczyciela
Ewa Kowalczuk pomoc nauczyciela
Ewa Przeździęk woźna
Monika Krzemińska woźna
Ewa Rybczyńska woźna
Marzena Stępień woźna
Grażyna Sujka woźna

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.