P R Z E D S Z K O L E   T O   N A S Z   W S P Ó L N Y   D O M

Procedura w przypadku nie odebrania dziecka

  1. W przypadku nie odebrania dziecka po upływie pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym fakcie.
  2. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka powiadamiane są kolejno osoby z listy upoważnionych do odbioru dziecka.
  3. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów prawnych lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę.
  4. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora lub wicedyrektora przedszkola. Jeżeli nadal nie ma żadnego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi i osobami upoważnionymi do odbioru dziecka z przedszkola dyrektor może podjąć decyzję o powiadomieniu Policji. Dalsze czynności prowadzi Policja.
  5. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora lub wicedyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji.
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.